Vår filosofi

Vi har et genuint ønske om å gjøre matematikk forståelig for alle.  For at denne visjonen skal bli til virkelighet jobber vi hardt for at Matteekspertens kurs og mentortjenester blir så billige som mulig.  Den enkeltes økonomi skal ikke stå i veien for hvor mye kunnskap du skal få.

Vi tror på å gjøre læringen så målrettet som mulig.  Og vi tror din motivasjon er størst når du selv ønsker å lære.  Det er du som elev og student som vet best hva du trenger å øve på.  Derfor er det du som velger oppgavetyper, mens vi forklarer hvordan oppgaven skal løses.  Våre digitale lærere er tilgjengelig så ofte du vil, og når du vil.